Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. GRUODŽIO 8 D. NUTARIMO NR. XIV-57 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO DELEGACIJŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.           d. Nr. XIV-

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis.

1. Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo delegaciją Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje:

1) Arminas Lydeka;

2) Aušrinė Norkienė;

3) Lukas Savickas;

4) Emanuelis Zingeris.

2. Paskirti Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje narių pavaduotojais Seimo narius:

1) Rasą Budbergytę;

2) Kęstutį Masiulį;

3) Ritą Tamašunienę;

4) Andrių Vyšniauską.

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                  (Parašas                   Jurgis Razma