Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl Sutikimo perimti valstybės turtą prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo prienų justino marcinkevičiaus viešajai bibliotekai

 

2016 m. sausio 19 d. Nr. (1.3)-T1-9

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 12 straipsnio 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 ir 24 punktais ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2015-11-30 raštą Nr. SD-15-1483, Prienų  rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas, informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą:

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Kiekis, vnt.

Vieneto įsigijimo vertė, Eur

Bendra likutinė vertė, Eur

1.

Skaityklės Samsung Galaxy TAB S 8.4:

Operatyvioji atmintis (RAM): 3 GB;

Pastovioji atmintis: 16 GB;

Ekranas: 8.4:

Ekrano skiriamoji geba: 2560 x 1600;

Operacinė sistema: Android 4.4 (KitKat);

Bevielis tinklas: 802.11b/g/n.

Priedai:

Apsauginis dėklas: HAMA Arezzo Portfolio for Samgung Galaxy Tab S 8.4 black;

Apsauginis trosas: NOBLE LOCKS universal wedge lock;

Programinė įranga: SureLock.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

433,18

 

 

 

 

 

 

1 732,72

 

Iš viso:

 

 

1 732,72

 

2. Perduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

 

 

3. Nustatyti, kad perduotas turtas turi būti naudojamas Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos veiklai, plėtojant pažangias bibliotekos elektronines paslaugas.

4. Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių Egidijų Visocką pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktus.

 

 

 

Savivaldybės meras