Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS ĮSTATYMO PAPILDYMO 322 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 322 straipsniu

 

Papildyti Įstatymą 322 straipsniu:

 

322 straipsnis. Statutinių įstaigų pareigūnų ir darbuotojų karantino metu vykdančių jiems priskirtas funkcijas, susijusias su epidemijų profilaktikos priemonių įgyvendinimo užtikrinimu, taip pat dirbančių ypač pavojingų ligų židiniuose, darbo užmokesčio didinimas“

 

1.   Statutinių įstaigų pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis statutinėse įstaigose nuo karantino visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kelių savivaldybių ar vienos savivaldybės teritorijoje paskelbimo mėnesio pradžios iki karantino galiojimo mėnesio pabaigos, kai šie vykdo epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, dirba su asmenimis, įtariamais kad serga, taip pat asmenimis turėjusiais sąlytį, mokama nuo 60 iki 100 procentų dydžio pareiginės algos (darbo užmokesčio) priemoka, atsižvelgiant į konkretaus statutinės įstaigos pareigūno, valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, atliekamų funkcijų pobūdį, sudėtingumą ir atsakomybės lygį, darbo krūvį ir veiklos mastą, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka

2.   Statutinių įstaigų pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis statutinėse įstaigose nustatyto dydžio priemoka (įskaitant darbdavio mokamus mokesčius) darbo užmokesčio padidinimu pagal šio straipsnio 1 dalį, apmokamos valstybės biudžeto lėšomis Vyriausybės nustatyta tvarka.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

 

Statutinių įstaigų pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis statutinėse įstaigose darbo užmokestis perskaičiuojamas ir mokamas pagal šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 322 straipsnio 1 dalies nuostatas karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ įsigaliojimo dienos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                         

 

 

Teikia Seimo nariai:

Vytautas Bakas
Laurynas Kasčiūnas
Rasa Budbergytė

Rasa Petrauskienė
Gintarė Skaistė
Žygimantas Pavilionis
Agnė Bilotaitė
Kazys Starkevičius
Andrius Navickas
Paulius Saudargas
Sergėjus Jovaiša
Irena Haase
Irena Degutienė
Gabrielius Landsbergis
Algis Strelčiūnas
Jurgis Razma
Audronius Ažubalis
Vilija Aleknaitė Abramikienė
Povilas Urbšys
Dovilė Šakalienė
Stasys Tumėnas
Liudas Jonaitis
Algimantas Salamakinas
Rita Tamašunienė
Virgilijus Poderys
Petras Gražulis
Valentinas Bukauskas
Juozas Baublys
Jonas Varkalys
Jonas Liesys
Virgilijus Alekna
Simonas Gentvilas
Rimantas Jonas Dagys
Gintaras Steponavičius
Algirdas Butkevičius
Juozas Imbrasas
Naglis Puteikis
Mindaugas Puidokas