Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO nr. ix-517 2, 4, 42, 7, 10, 112 STRAIPSNIŲ IR 2 PRIEDO PAKEITIMO įstatymo PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 2, 4, 42, 7, 10, 112 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką, o jam negalint dalyvauti – aplinkos viceministrę Justiną Grigaravičienę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     

 

 

 

Aplinkos ministras