Projektas XIIIP-3984(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO nR. X-813 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) sustiprinti Lietuvos policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pajėgas ir padėti šioms institucijoms įgyvendinant pavestas funkcijas;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas