Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮSTATYMO NR. VIII-375 32 ir 33 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2022 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

32 straipsnis. Šaulių teisė naudoti prievartą, šaunamuosius ginklus ir specialiąsias priemones“.

2. Pakeisti 32 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šauliai, atlikdami šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 16 straipsnyje nustatytą šaulio tarnybą, turi teisę naudoti prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus Policijos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose nustatytais pagrindais.“

3. Papildyti 32 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Šauliai, atlikdami šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 17 straipsnyje nustatytą šaulio tarnybą, turi teisę naudoti prievartą, specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo 28 ir 29 straipsniuose nustatytais pagrindais.“

4. Papildyti 32 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Šauliai, atlikdami šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkte ir 18 straipsnyje nustatytą šaulio tarnybą, turi teisę naudoti specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus savigynos tikslais.“

5. Buvusią 32 straipsnio 2 dalį laikyti atitinkamai 5 dalimi.

 

2 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka panaudoti specialiąsias priemones ir šaunamuosius ginklus“.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

Teikia Seimo nariai:                                                                                           

Paulius Saudargas

Audronius Ažubalis

Stasys Šedbaras

Laurynas Kasčiūnas

Jonas Gudauskas

Jonas Jarutis

Linas Jonauskas

Aurelijus Veryga

Kęstutis Vilkauskas

Evelina Dobrovolska

Justinas Urbanavičius

Eugenijus Gentvilas

Romualdas Vaitkus

Andrius Mazuronis

Ligita Girskienė