Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINĖS SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS

 

2016 m. vasario      d. Nr. XII-
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 86 straipsnio 4 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo neeilinės sesijos darbų programą (pridedama).

 

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                                                        

 

 

teikia:

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2016 m. vasario    d.

nutarimu Nr. XII-   

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NEEILINĖS SESIJOS

DARBŲ PROGRAMA

Eil. Nr.

Projekto Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

1.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Vytautui Gapšiui pradžios ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą“

S. Šedbaras ir kiti Seimo nariai

2.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Darbo partijos veiklai 2004-2006 m.  finansuoti skirtų lėšų įgijimo ir panaudojimo išaiškinimo sudarymo“

A. Kubilius ir kiti Seimo nariai

3.

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimų suteikimo Seimo Antikorupcijos komisijai ir pavedimo atlikti parlamentinį tyrimą“

A. Kubilius ir kiti Seimo nariai

4.

nereg.

Politinių partijų įstatymo Nr. I-606 9 straipsnio papildymo įstatymas

A. Kubilius ir kiti Seimo nariai

5.

XIIP-4010

Baudžiamojo proceso kodekso 389 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

6.

nereg.

Baudžiamojo kodekso papildymo 1141 straipsniu įstatymas

A. Kubilius

7.

XIIP-4000

Seimo statutas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 227 straipsnio pakeitimo“

J. Razma

8.

XIIP-4013

Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 711 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymas

D. Mikutienė,

A. Matulas

9.

XIIP-4012

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

D. Mikutienė,

A. Matulas

10.

XP-1078

Alkoholio kontrolės įstatymo IV skyriaus trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 28 straipsnio pakeitimo įstatymas

P. Gražulis

11.

XIIP-4011

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas

V. A. Matulevičius

12.

XIIP-4020

Karo prievolės įstatymo Nr. I-1595 32 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas

V. A. Matulevičius

13.

nereg.

 

Karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

R. Juknevičienė

14.

XIIP-3888

Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 9 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

R. Žemaitaitis,

D. Kreivys

15.

XIIP-3889

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

R. Žemaitaitis,

D. Kreivys

16.

 

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus atsakymai į Seimo narių pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 208 str. 13 d.)

 

17.

 

Ministrų atsakymai į Seimo narių pateiktus klausimus (pagal Seimo statuto 208 str. 13 d.)