Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO 2017 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. XIII-226 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2017 m. d. Nr.

 

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

 

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos III skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi įstatymų ir kitų teisės aktų projektai“ 118–121 punktais:

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

„118.

XIIIP-604

Geležinkelių transporto kodekso 7, 10, 11, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

V.Sinkevičius

V.Sinkevičius

119.

XIIIP-605

Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo Nr. IX-1905 6 straipsnio pakeitimo

Įstatymo projektas

V.Sinkevičius

V.Sinkevičius

120.

XIIIP-606

Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

V.Sinkevičius

V.Sinkevičius

121.

XIIIP-607

Statybos įstatymo NR. I-1240 27 straipsnio pakeitimo

Įstatymo projektas

V.Sinkevičius

V.Sinkevičius.“

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia:

 

 

Seimo narys                                                                                        Virginijus Sinkevičius