Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos SEIMAS

 

nutarimas

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO 2022 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATvirtinimo

 

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.

 

 

 

Seimo Pirmininkas