Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. KOVO 16 D. NUTARIMO NR. XIII-226 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2017 m.             d. Nr.

 

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

 

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos III skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi įstatymų ir kitų teisės aktų projektai“ 107 punktu:

 

 

„107.

 

XIIIP-523

 

Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 pakeitimo įstatymo projektas

 

Seimo nariai

 

Seimo nariai“

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                        Justas Džiugelis