Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR.  XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 20, 201, 21 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 202 IR 631 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881 16, 58 IR 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

 

2018 m.                                 d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 20, 201, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 202 ir 631 straipsniais įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 58 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektams ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, o jam negalint dalyvauti  energetikos viceministrą Vidmantą Macevičių atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Energetikos ministras