Projektas XIIIP-325(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                                         d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

 

Papildyti 8 straipsnį 161 dalimi:

 

161. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms galima tiekti ir kitose EEE valstybėse registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba. Šie vaistiniai preparatai turi būti skirti suvartoti tik šioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Antanas Matulas