Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS KALBOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ NR. I-789 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

 

2022 m.                                d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo“ Nr. I-789 pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo“ Nr. I-789 su visais pakeitimais ir papildymais.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai