Projektas

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

DĖL ŠVENČIONIŲ RAJONO VERSLO PLĖTROS  FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMO

2013 M. ATASKAITOS

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. T-

Švenčionys

 

 

Vadovaudamasi Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. T-122 patvirtintais Švenčionių rajono verslo plėtros fondo nuostatais, atsižvelgdama į Švenčionių  rajono Verslo plėtros komisijos siūlymus (2014 m. vasario 18 d. posėdžio protokolas Nr. O-18),   Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Švenčionių rajono Verslo plėtros fondo lėšų panaudojimo 2013 m. ataskaitą (pridedama).

 

SAVIVALDYBĖS MERAS                                                             VYTAUTAS VIGELIS