Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884
13, 21, 23 IR 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO
PROJEKTO
PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

 

2018 m.                         d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 13, 21, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, o jam negalint dalyvauti – Lietuvos Respublikos energetikos viceministrą Egidijų Purlį atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytą įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seime.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Energetikos ministras