Projektas Nr. XIVP-

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠŲJŲ OBJEKTŲ ATITIKTIES TOTALITARINIŲ, AUTORITARINIŲ REŽIMŲ IR JŲ IDEOLOGIJŲ PROPAGAVIMO JUOSE DRAUDIMUI VERTINIMO TARPINSTITUCINĖS KOMISIJOS SUDARYMO

 

2023 m.                d. Nr. 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi,       n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Sudaryti Viešųjų objektų atitikties totalitarinių, autoritarinių režimų ir jų ideologijų propagavimo juose draudimui vertinimo tarpinstitucinę komisiją:

Vitas Karčiauskas – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Komisijos pirmininkas);

Donata Armakauskaitė – Lietuvos savivaldybių asociacija;

Dr. Marius Ėmužis – Vilniaus universitetas;

Rita Kuncevičienė – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;

Prof. dr. Rimantas Miknys – Vytauto Didžiojo universitetas;

Mindaugas Pocius – Lietuvos istorijos institutas;

Ronaldas Račinskas – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas;

Vladas Sungaila – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga;

Prof. Marius Pranas Šaliamoras – Vilniaus dailės akademija.

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas