LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL NACIONALINĖS ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2020 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 8 ir 9 straipsniais, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Nacionalinę šeimos tarybą (toliau – Taryba):

1.

Viktorija Čepukienė

– Vytauto Didžiojo universiteto teikimu;

2.

Lijana Gvaldaitė

– Vilniaus universiteto teikimu;

3.

Ramunė Jurkuvienė

– Lietuvos savivaldybių asociacijos teikimu;

4.

Roma Jusienė

– Vilniaus universiteto teikimu;

5.

Danutė Laivienė

– Lietuvos savivaldybių asociacijos teikimu;

6.

Jolanta Lipkevičienė

– asociacijos „Lietuvos tėvų forumas“ teikimu;

7.

Kristina Malinovska

– Lietuvos savivaldybių asociacijos teikimu;

8.

Indrė Pavinkšnienė

– asociacijos „Šviesos kampelis“ teikimu;

9.

Jolanta Ramonienė

– VšĮ „Šeimos institutas“ teikimu;

10.

Daiva Riklienė

– Lietuvos savivaldybių asociacijos teikimu;

11.

Kristina Senkuvienė

– Gausių šeimų asociacijos teikimu;

12.

Rima Sitavičienė

– Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos „PAGAVA“ teikimu;

13.

Vytis Turonis

– VšĮ Laisvos visuomenės institutas teikimu;

14.

Inga Ulevičiūtė Rukšėnienė

– asociacijos „Kitoks vaikas“ teikimu;

15.

Dalia Vilkauskienė

– Lietuvos savivaldybių asociacijos teikimu.

 

2 straipsnis.

Pavesti laikinai, iki nuolatinio Tarybos pirmininko paskyrimo, Tarybos pirmininko pareigas eiti Ramunei Jurkuvienei.

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia

Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

Komiteto pirmininkė                                                                                   Rimantė Šalaševičiūtė