Projektas Nr. XIVP-2757(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKIMŲ KODEKSO 57 IR 61 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

KONSTITUCINIS ĮSTATYMAS

 

2023 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 57 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

57 straipsnis. Asmenų, nedeklaravusių gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje arba neturinčių galiojančio pilietybę patvirtinančio dokumento, įrašymas į rinkėjų sąrašus“.

2. Pakeisti 57 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmenys, turintys teisę rinkti, tačiau nedeklaravę gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje arba ilgiau kaip vienus metus iki rinkimų dienos neturintys nė vieno galiojančio pagal šio kodekso 8 straipsnio 1 ir 4 dalis reikiamą pilietybę patvirtinančio asmens dokumento, norėdami dalyvauti atitinkamuose rinkimuose privalo kreiptis į pasirinktą rinkimų komisiją su prašymu įrašyti juos į rinkėjų sąrašus. Tokių prašymų pateikimo tvarką nustato Vyriausioji rinkimų komisija.“

 

2 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) jeigu rinkėjas nėra įrašytas į rinkėjų sąrašus, nes nėra deklaravęs savo gyvenamosios vietos arba ilgiau kaip vienus metus iki rinkimų dienos neturi nė vieno galiojančio pagal šio kodekso 8 straipsnio 1 ir 4 dalis reikiamą pilietybę patvirtinančio asmens dokumento.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija iki 2023 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus ir nustato rinkėjų, turinčių teisę balsuoti namuose, bet ilgiau kaip vienus metus iki rinkimų dienos neturinčių nė vieno galiojančio pagal šio kodekso 8 straipsnio 1 ir 4 dalis reikiamą pilietybę patvirtinančio asmens dokumento, informavimo apie jų įrašymą į rinkėjų sąrašus tvarką.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas