Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

 

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis

Seimą sudaro Tautos atstovai – 121 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu.

Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta ne mažiau kaip 3/5 Seimo narių.

Seimo narių rinkimų tvarką nustato įstatymas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas ir įgyvendinimas

 

1.   Šis įstatymas taikomas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, organizuojamiems po šio įstatymo įsigaliojimo.

2. Lietuvos Respublikos Seimas iki 2019 m. gruodžio 1 d. priima šio įstatymo 1 straipsnio  įgyvendinimui būtinas Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo pataisas.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Lietuvos Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai:

 

1.   Viktoras Pranckietis

2.   Ramūnas Karbauskis

3.   Saulius Skvernelis

4.   Rima Baškienė

5.   Arvydas Nekrošius

6.   Kęstutis Mažeika

7.   Egidijus Vareikis

8.   Eugenijus Jovaiša

9.   Arūnas Gumuliauskas

10. Stasys Tumėnas

11. Juozas Rimkus

12. Kęstutis Smirnovas

13. Valerijus Simulikas

14. Alfredas Stasys Nausėda

15. Dainius Kepenis

16. Algimantas Kirkutis

17. Kęstutis Bacvinka

18. Lauras Stacevičius

19. Aušra Papirtienė

20. Gediminas Vasiliauskas

21. Antanas Baura

22. Zenonas Streikus

23. Raimundas Martinėlis

24. Darius Kaminskas

25. Valius Ąžuolas

26. Aurimas Gaidžiūnas

27. Guoda Burokienė

28. Audrys Šimas

29. Andriejus Stančikas

30. Petras Nevulis

31. Petras Valiūnas

32. Vytautas Rastenis

33. Gintautas Kindurys

34. Naglis Puteikis

35. Levutė Staniuvienė

36. Virgilijus Poderys

37. Laimutė Matkevičienė

38. Agnė Širinskienė

39. Bronius Markauskas

40. Aušrinė Norkienė

41. Jonas Jarutis

42. Juozas Varžgalys

43. Dainius Gaižauskas

44. Robertas Šarknickas

45. Aurelijus Veryga

46. Stasys Jakeliūnas