Projektas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

 

Dėl lietuvos respublikos VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PLANO patvirtinimo

 

2021 m.            Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Vidaus reikalų ministras