Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

 

 

DĖL 2022 metų paskelbimo „LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKOS“ metais

 

2021 m.            d. Nr.


Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad kitais, 2022 metais, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, pradėta leisti 1972 metų kovo 19 dieną, minės 50-ies metų jubiliejų;

vertindamas šio istorinio įvykio ir pogrindžio leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ svarbą lietuvių tautai ir Lietuvos Nepriklausomybės atgavimui;

pabrėždamas tai, kad „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ griežtos cenzūros, propagandos bei laisvos spaudos draudimo sąlygomis buvo platinta net 17 metų, jai pavyko pralaužti „geležinę uždangą“ ir skelbti pasauliui apie tikrąją situaciją Lietuvoje,  n u t a r i a :

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2022 metus „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais.

 

2 straipsnis.

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1)  iki 2021 m. spalio 1 d. parengti Lietuvos „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metų programą ir ją patvirtinti;

2)  numatyti lėšų 2022 metų valstybės biudžete Vyriausybės patvirtintai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metų programai įgyvendinti.

 

 

SEIMO PIRMININKAS

 

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                Paulius Saudargas

Justinas Urbanavičius (pasirašė 2021-03-25)