Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

 

REZOLIUCIJA

 

 

 

DĖL SOCIALINIO DIALOGO NORMALIZAVIMO

 

2018 m. gruodžio 6 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad vienos iš mokytojų profesinės sąjungų streikas trikdo mokinių ugdymosi procesą ir dėl to kenčia vaikai, mokytojai ir tėvai;

pabrėždamas, kad streikuojančios profesinės sąjungos reikalavimas paskutinėje stadijoje stabdyti valstybės biudžeto priėmimą galėtų pažeisti kitų gyventojų grupių interesus;

pažymi, kad profesinės sąjungos reikalavimas kelti algas gali būti įgyvendintas suderinus kompromisą dėl 2020 m. viešojo sektoriaus darbuotojų bazinės algos didinimo;

suvokdamas, kad švietimo privatizavimu suinteresuotos politinės jėgos manipuliuoja jautria mokytojų reikalavimų tema;

atkreipdamas dėmesį į bandymą viešai formuoti nuomonę, kad regionuose esančios valstybinės mokyklos teikia nekokybiškas paslaugas;

pažymėdamas, kad mokyklų tinklo formavimas yra savivaldybėms deleguota funkcija ir jos priima racionaliausius sprendimus;

palaikydamas Vyriausybės vykdomą struktūrinę švietimo reformą ir etatinio mokytojų darbo apmokėjimo sistemą,

ragina Vyriausybę:

1)   pradėti derybas dėl 2020 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties, joje numatant 2020 metų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį bei jo kasmetinio indeksavimo mechanizmą Lietuvos Respublikos valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigų, darbuotojams.

2)   iš dalies atsižvelgti į streikuojančių mokytojų reikalavimą mažinti krūvius mokytojams, svarstyti galimybę naujam LR Švietimo ministrui (-ei) parengti ilgalaikį moksleivių klasėse mažinimo planą ir kitus reikalingus sprendimus dėl krūvio mažinimo, spartinti visos dienos mokyklos koncepcijos įgyvendinimą;

3)   stiprinti tėvų ir vietos bendruomenių galimybes dalyvauti mokyklos gyvenime, siekiant ugdymo kokybės ir mokytojų darbo sąlygų gerinimo, sparčiau diegti metodines inovacijas valstybinėse mokyklose, stiprinti specializuotas ir tautinių mažumų mokyklas.

 

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                              VIKTORAS PRANCKIETIS

 

 

 

 

Teikia Seimo nariai:

 

Tomas Tomilinas

 

 

 

Eugenijus Jovaiša

 

Valius Ąžuolas

 

Andrius Palionis