UŽIMTUMO TARNYBA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui

2023-12-       Nr. Sd-

 

 

 

 

 

DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO

 

 

 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  parengė ir teikia išvadoms gauti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. V-401/EV-281/V-395 „Dėl informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – Projektas), kuriuo siūloma pakeisti keičiamu kolegialių institucijų įsakymu patvirtintą Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Projektas parengtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimai, kurie suteikia teisę užsieniečiams dirbti Lietuvos Respublikoje pagal laikinojo darbo sutartis bei atsirado galimybė su užsieniečiu sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį. Šiuo metu galiojantis Aprašas nenumato pareigos darbdaviui pateikti informaciją apie sudarytą laikinojo darbo sutartį ar sutartį keliems darbdaviams. Pasikeitusios ankščiau minėtos teisinio reglamentavimo nuostatos reikalauja informaciją apie sudarytą laikinojo darbo sutartį ar sutartį keliems darbdaviams numatyti Pranešime apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (LDU pranešimas), todėl būtina atitinkamai papildyti Aprašą.

Įsakymo projektas skelbiamas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Derinimo terminas – 10 darbo dienų.

Įsakymo projektą parengė Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Teisės skyriaus vedėja Inga Sutulaitė-Pryšmantė (8 700 79293, el. p. [email protected]) bei Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Varnaitė (8 700 79223, el. p. ernesta.varnaite@uzt.lt).

PRIDEDAMA.

1.   Projektas, 2 lapai.

2.   Projekto lyginamasis variantas, 2 lapai.

 

 

 

Pareigos

(parašas)

Vardas ir pavardė

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                  Gytis Darulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrė Narmontaitė-Ektė, tel. 8 658 24480, el. p. Giedre.Narmontaite-Ekte@uzt.lt