Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

201  m.                     d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų, išlaidų ir likučių patvirtinimas

Patvirtinti 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 2 059 792 tūkst. eurų pajamų ir 2 059 792 tūkst. eurų išlaidų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutį – po 5792 tūkst. eurų pagal 2019 m. sausio 1 d. ir pagal 2019 m. gruodžio 31 d. būklę, numatomą 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervą – 227 970 tūkst. eurų pagal 2019 m. sausio 1 d. būklę (pridedama).

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas