Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PETICIJŲ KOMISIJOS IŠVADOS DĖL TOMO GRIŠKEVIČIAUS PETICIJOS

 

2023 m.              d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 12 straipsnio 3 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Pritarti Seimo Peticijų komisijos išvadai atmesti Tomo Griškevičiaus peticijoje pateiktą pasiūlymą atsisakyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nurodyto reikalavimo fizinių asmenų atstovams pagal pavedimą – darbuotojams, įstatyme nustatytais atvejais vedantiems bylą teisme profesinės sąjungos, asociacijos arba kitų viešųjų juridinių asmenų, kurių steigimo dokumentuose kaip vienas iš veiklos tikslų yra nurodytas tam tikros grupės asmenų gynimas ir jų atstovavimas teisme, vardu, turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir nustatyti, kad fizinių asmenų atstovai pagal pavedimą gali būti darbuotojai, einantys teisininko pareigas.

 

Seimo Pirmininkas

 

 

 

 

Teikia

Peticijų komisijos pirmininkas                                                            Edmundas Pupinis