Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMO NR. I-532 85 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2017 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 85 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 85 straipsnio 3 dalį, išdėstant taip:

 

Vyriausioji rinkimų komisija ne vėliau kaip  per keturis mėnesius po rinkimų galutinių

rezultatų oficialaus paskelbimo perduoda valstybės archyvui neterminuotai saugoti rinkimų apylinkių ir rinkimų apygardų balsų skaičiavimo protokolus, pareiškinius dokumentus (išskyrus parašų rinkimo lapus), Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių protokolus bei sprendimus ir rinkimų dokumentų pavyzdžių komplektą. Po to Vyriausioji rinkimų komisija gali nuspręsti nesaugotinus rinkimų dokumentus sunaikinti.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia:

Seimo narė                                                                                                      Gintarė Skaistė