Įstatymo projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. IX-517 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gamintojai ir importuotojai privalo imti užstatą iš pakuočių platintojų ar pakuočių pardavėjų ir jį grąžinti pakuočių pardavėjams, kai šie grąžina pakuočių atliekas, jeigu teikia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus, supakuotus į šią prekinę vienkartinę pakuotę, kurios talpa ne mažesnė negu viena dešimtoji litro, bet  ne didesnė negu trys litrai:

1) stiklinę;

2) PET (polietileno tereftalatas) ir plastikinę;

3) metalinę.“

2. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) vienkartinės pakuotės talpa mažesnė negu viena dešimtoji litro arba didesnė negu trys litrai;“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Aplinkos ministerija ir Vyriausybė šio įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems pakeitimams įgyvendinamuosius teisės aktus priima iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos.

3. Gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas pagal šio įstatymo 1 straipsnio 1dalyje išdėstyto Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies pakeitimus ir kuri nėra pažymėta atitinkamos užstato sistemos taikymą nurodančiu ženklu, galima tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, platinti ir parduoti ne ilgiau kaip iki 2023 m. kovo 31 d.

 

 


Teikia

Seimo nariai                                                                                                            

Aistė Gedvilienė 

Kasparas Adomaitis

Paulė Kuzmickienė

Andrius Vyšniauskas

Romualdas Vaitkus

Dalia Asanavičiūtė (pasirašė 2021-10-12)

Ligita Girskienė (pasirašė 2021-11-04)