Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽVALGYBOS KONTROLIERIŲ ĮSTAIGOS VADOVO PASKYRIMO

 

2023 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstatymo 27 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko teikimą, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskirti Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių Nortautą Statkų Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos vadovu.

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia:

Seimo Pirmininkė

Viktorija Čmilytė-Nielsen