Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SPECIALIOSIOS TYRIMO KOMISIJOS PATEIKTŲ SIŪLYMŲ PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI REMIGIJUI ŽEMAITAIČIUI PAGRĮSTUMUI IŠTIRTI IR IŠVADAI DĖL PAGRINDO PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ PARENGTI SUDARYMO

 

2023 m. rugsėjo            d. Nr.
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 231 ir 232 straipsniais ir konstatuodamas, kad Seimo narys Remigijus Žemaitaitis sistemingai ir pakartotinai skleisdamas savo socialinio tinklo paskyroje antisemitinio pobūdžio pareiškimus, nukreiptus prieš žydų tautą,  galimai šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir (ar) sulaužė Seimo nario priesaiką,

nutaria:

 

1 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo specialiąją tyrimo komisiją pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti (toliau – Komisija) iš 11 Seimo narių.

 

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Komisiją:

1) ....................

2) ....................

3) ....................

4) ....................

5) ....................

6) ....................

7) ....................

8) ....................

9) ....................

10) ....................

11) ....................

 

3 straipsnis.

Paskirti Komisijos pirmininku .................................. .

 

4 straipsnis.

Paskirti Komisijos pirmininko pavaduotoju ................................. .

 

5 straipsnis.

Pavesti Komisijai iki 2023 m. gruodžio 1 d. atlikti tyrimą ir pateikti išvadą kartu su Seimo nutarimo projektu ir kitais dokumentais Seimo Pirmininkui.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                 Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

Teikia:

Seimo narys                                                                                                       ............................