Projektas

 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PRIENŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2020 m. balandžio  22  d. Nr. T1-94

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 180 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pritarti Prienų kultūros ir laisvalaikio centro 2019 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras