Projektas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KOMPENSACIJOS SAVIVALDYBIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS INICIATORIAMS UŽ JŲ PATIRTAS IŠLAIDAS APSKAIČIAVIMO IR IŠMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS ĮMOKOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2020 m.                               mėn.     d. Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi ir 14 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:          

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą.

1.2. Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodiką.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis

Ministro Pirmininko pareigas                                                                                

 

 

Laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas