Projektas Nr. XIVP-3086(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR JUNGTINIŲ ARABŲ EMYRATŲ SUTARTIES DĖL SAVITARPIO TEISINĖS PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE RATIFIKAVIMO

 

2023 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Sutarties ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu, 138 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2023 m. rugsėjo18 d. dekretą Nr.1K-1448 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų sutartį dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose“, ratifikuoja 2022 m. lapkričio 4 d. Abu Dabyje pasirašytą Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų sutartį dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Užsienio reikalų komiteto pirmininkas                                                          Žygimantas Pavilionis