Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKEITIMO VERTYBINIAIS POPIERIAIS IR PADENGTŲJŲ OBLIGACIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTO IR SU JUO SUSIJUSIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pritarti Lietuvos Respublikos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 746 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo Nr. XII-2443 1 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 78 ir 83 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 61 ir 66 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 77, 91 ir 94 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo Nr. IX-1068 4 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 67 ir 73 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42, 47 straipsnių ir 1, 3 priedų pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 33 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 221 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 3 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos hipotekinių obligacijų ir hipotekinio kreditavimo įstatymo Nr. IX-1746 pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektų pateikimo projektams ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui.

2. Įgalioti Lietuvos Respublikos finansų ministrą Vilių Šapoką, o jam negalint dalyvauti – Lietuvos Respublikos finansų viceministrę Loretą Maskaliovienę atstovauti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, svarstant nurodytus įstatymų projektus Lietuvos Respublikos Seime.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                     

 

 

 

Finansų ministras