Projektas

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 2-303 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ AVIACIJOS MEDICINOS GYDYTOJAMS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                  d. Nr.  

Vilnius

 

 

Pakeičiu Pažymėjimų aviacijos medicinos gydytojams išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2-303 „Dėl Pažymėjimų aviacijos medicinos gydytojams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 8.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.8. privalomų prašyme nurodytai paslaugai teikti medicinos prietaisų, išskyrus vienkartinius medicinos prietaisus, sąrašą (kraujospūdžio aparatas, optotipų projektorius, bandomųjų lęšių rinkinys, autorefraktometras, plyšinė lempa, gonoskopas, nekontaktinis tonometras akispūdžiui tikrinti, perimetras akipločiui tirti, Ishiharos lentelės spalvinio suvokimo sutrikimams tirti, prietaisas akomodacijai ir konvergencijai tirti, otorinolaringologo instrumentų komplektas, audiometras, pneumatinis otoskopas, kompiuteris parengtas darbui internete, laboratorijos įranga – bendram kraujo tyrimui, biocheminiam kraujo tyrimui ir šlapimo tyrimui atlikti, ūgio ir svorio matavimo prietaisai, 12-os kanalų elektrokardiografas), nurodant prietaiso pavadinimą, modelį, gamintojo pavadinimą, pagaminimo metus, serijos numerį.

2.  Papildau 41.7 papunkčiu:

„41.7. medicinos prietaisų, privalomų prašyme nurodytai paslaugai teikti, išskyrus vienkartinius medicinos prietaisus, sąrašą (kraujospūdžio aparatas, optotipų projektorius, bandomųjų lęšių rinkinys, autorefraktometras, plyšinė lempa, gonoskopas, nekontaktinis tonometras akispūdžiui tikrinti, perimetras akipločiui tirti, Ishiharos lentelės spalvinio suvokimo sutrikimams tirti, prietaisas akomodacijai ir konvergencijai tirti, otorinolaringologo instrumentų komplektas, audiometras, pneumatinis otoskopas, kompiuteris parengtas darbui internete, laboratorijos įranga – bendram kraujo tyrimui, biocheminiam kraujo tyrimui ir šlapimo tyrimui atlikti, ūgio ir svorio matavimo prietaisai, 12-os kanalų elektrokardiografas), nurodant prietaiso pavadinimą, modelį, gamintojo pavadinimą, pagaminimo metus, serijos numerį.

 

 

 

Direktorius