ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO / NEPRITARIMO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS ŠIAULIŲ ORO UOSTO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2022 m.                              d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 6 d. sprendimo Nr. T-406 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių veiklos tikslų nustatymo ir jų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, 23 punktą ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimo Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 1 punktu, 86 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti / Nepritarti Savivaldybės įmonės Šiaulių oro uosto 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras