Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO NR. IX-574 PAPILDYMO 26 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS

 

2019 m.               d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 26 straipsniu

Papildyti Įstatymą 26 straipsniu:

26 straipsnis. Įstatymo taikymas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei, jai išstojus iš Europos Sąjungos

Jeigu iki 2019 m. kovo 30 d. neįsigalioja pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 2 dalį su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste sudarytas susitarimas dėl išstojimo arba nepriimamas sprendimas pratęsti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nurodytą dvejų metų laikotarpį, nuo 2019 m. kovo 30 d. iki 2021 m. kovo 30 d. šio įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nuoroda į Europos Sąjungos valstybę narę apima Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. kovo 30 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas