LIETUVOS RESPUBLIKOS

NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. XIII-992 2 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. spalio 17 d. Nr. XIII-2494

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo 2 priedą 21 punktu:

21. Akcinė bendrovė „Problematika“.“

2. Papildyti Įstatymo 2 priedą 22 punktu:

22. Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda