Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

REZOLIUCIJA

DĖL LIETUVOS DIDŽIOJO KUNIGAIKŠČIO IR LENKIJOS KARALIAUS ŽYGIMANTO AUGUSTO 500-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ

2020 m. rugsėjo    d. Nr. XIII-

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

pabrėždamas, kad 2020 m. rugpjūčio 1 d. sukako 500 metų nuo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto gimimo. Kraujo ryšiais susijęs su vienomis garsiausių Europos giminių Habsburgais ir Aragonais istorijos puslapiuose jis išliko kaip vienas žymiausių valdovų. Žygimanto Augusto asmenybė įkūnija geriausias Europos regiono politines tradicijas;

primindamas, kad Žygimantas Augustas sustiprino Lenkijos ir Lietuvos santykius. Jis buvo Lenkijos – Lietuvos valstybės stiprios jungties su Baltijos jūra koncepcijos autorius bei jos įgyvendintojas;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Žygimantas Augustas įėjo į lenkų ir lietuvių tolerancijos istoriją. Likdamas ištikimu katalikybei, jis tuo pačiu metu pripažino tarpreliginį diskursą ir rūpinosi, kad būtų gerbiamos stačiatikystės bei protestantizmo išpažinėjų teisės. Būdamas puikiai išsilavinusiu valdovu, Žygimantas Augustas pasistengė, kad jo valdymo laikais, Renesanso epochoje, vystytųsi literatūra, menas ir architektūra, o jo valdoma valstybė taptų vienu iš humanizmo centrų;

suvokdamas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto nuopelnus;

ragina prisiminti Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto gyvenimą bei pasiekimus.

 

Teikia:

Seimo nariai

Arūnas Gumuliauskas

Viktoras Pranckietis

Jonas Liesys

Rima Baškienė

Irena Degutienė

Irena Šiaulienė

Gediminas Kirkilas