Projektas

 

Lietuvos Respublikos

aviacijos įstatymo NR. VIII-2066

2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

     m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir išdėstyti ją taip:

13. Eksperimentinės kategorijos orlaiviai – orlaiviai, išvardyti Reglamento (ES) 2018/1139 I priede ir orlaiviai išvardinti šio Reglamento (ES) 2018/1139 2 straipsnio 8 dalyje;“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

 

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 


 

 

 

part_23763494de6a4f83ad778d1ae7b57241_end

part_bdbc3cc42f1141d7aea66dd600f612be_end

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

Seimo nariai Andrius Kupčinskas

Laurynas Kasčiūnas

Romualdas Vaitkus

Ieva Pakarklytė

Orinta Leiputė

Jonas Gudauskas

Jurgita Sejonienė

Kazys Starkevičius

Viktoras Fiodorovas

Jonas Pinskus

Andrius Palionis

 

part_aa0646a0f75743d196072f13a60939c6_end