Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETUI IR PAVEDIMO ATLIKTI PARLAMENTINĮ TYRIMĄ DĖL BALTARUSIJOS VALSTYBĖS ĮMONĖS „BELARUSKALIJ“ TRĄŠŲ TRANZITO PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ APLINKYBIŲ 2021 METŲ RUGPJŪČIO – GRUODŽIO MĖNESIAIS

 

 

 

2021 m.         d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

įvertinęs viešojoje erdvėje paskleistą informaciją apie tai, jog Baltarusijos valstybės įmonės „Belaruskalij“ trąšų tranzitas, vykdomas  per Lietuvos Respublikos teritoriją su akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – užsienio reikalų ministerijos) ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – susisiekimo ministerijos) vadovybės žinia tęsiasi, nepaisant 2021 m. gruodžio 8 d. įsigaliojusių Jungtinių Amerikos Valstijų (toliau - JAV) sankcijų šiai įmonei, nors Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai viešai deklaravo įsipareigojimus sankcijų laikytis ir trąšų tranzitą nutraukti nuo 2021 m. gruodžio 8 d.;

pripažindamas  reputacines grėsmes valstybės prestižui bei jos vykdomos užsienio politikos patikimumui tarptautinės bendruomenės, o ypač Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos sąjungininkų, tarpe;

atkreipdamas dėmesį į valstybės patiriamą ar galimą patirti žalą bei poreikį įvertinti Baltarusijos valstybės įmonės „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją aplinkybes, jį galimai nulėmusius valstybės tarnautojų, Vyriausybės narių veiksmus ir jų atsakomybės klausimą;

pabrėždamas skaidrumo, politinės atsakomybės, viešumo poreikį;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 49 straipsnio 3 dalimi, 74 straipsnio 4 dalimi n u t a r i a:

 

 

1 straipsnis.

 

Suteikti Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitetui (toliau – Komitetas) Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos įgaliojimus ir pavesti Komitetui  atlikti Baltarusijos valstybės įmonės „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją aplinkybių 2021 metų rugpjūčio - gruodžio mėnesiais parlamentinį tyrimą.

 

2 straipsnis.

Įpareigoti Komitetą atliekant parlamentinį tyrimą:

1)   nustatyti, kokie atsakingi asmenys 2021 m. rugpjūčio 9 d. akcinėje bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“ pradėjo ir po šios datos vykdė konsultacijas ir susitikimus su bankais, siekiant išsiaiškinti jų poziciją dėl JAV sankcijų Baltarusijos valstybės įmonei „Balaruskalij“; nustatyti bei įvertinti tuo laikotarpiu išsakytą Lietuvos banko poziciją;

2)   nustatyti  2021 m. rugpjūčio 23 d. akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos posėdžio bei 2021 m. rugpjūčio 30 d. akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ vadovo, teisės ir atitikties vadovės bei finansų vadovo susitikimo su užsienio reikalų ministerijos viceministru ir sankcijų grupės vadove aplinkybes, nustatyti priimtus sprendimus bei tai kiek su tuo buvo supažindinti užsienio reikalų ir susisiekimo ministrai;

3)   nustatyti 2021 m. rugsėjo 24 d. susisiekimo ministerijoje vykusio ministerijos atstovų susitikimo su Užsienio lėšų kontrolės biuro (toliau – OFAC) tyrėjais aplinkybes bei jo metu priimtus sprendimus, o taip pat kitus bendradarbiavimo/tarimosi su OFAC atvejus iki 2021 m. gruodžio 8 d. ir jų metu priimtus sprendimus;

4)   įvertinti 2021 m. rugsėjo 28 d. akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ valdybos posėdžio aplinkybes bei nustatyti jo metu priimtus sprendimus ir už jų kontrolę atsakingus asmenis;

5)   įvertinti akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ kreipimąsi su laišku į Baltarusijos valstybės įmonę „Belaruskalij“ dėl perėjimo prie išankstinių apmokėjimų bei iš to sekusius susitarimus, nustatyti juos inicijavusius ir už juos atsakingus asmenis, avansinių mokėjimų gavimo aplinkybes. Nustatyti, ar užsienio reikalų ir (arba) susisiekimo ministrai arba Ministrė Pirmininkė I.Šimonytė buvo informuoti apie gautus avansinius mokėjimus ir, jei taip, tai kokiu mastu, kokie jų veiksmai sekė po informacijos gavimo;

6)   nustatyti aplinkybes, kurioms esant 2021 m. lapkričio 8 d. akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ gavo oficialų komercinį pasiūlymą iš vienos mokėjimų platformos dėl Baltarusijos valstybės įmonės „Belaruskalij“ mokėjimų  aptarnavimo po 2021 m. gruodžio 8 d. bei įvertinti, kokia apimtimi apie šį pasiūlymą buvo žinoma užsienio reikalų ir susisiekimo ministrams, kitiems šių ministerijų valstybės tarnautojams; kokius sprendimus ar vertinimus ministrai, jų politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai pateikė akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ vadovybei;

7)   nustatyti, ar Vyriausybėje, dalyvaujant Ministrei Pirmininkei I. Šimonytei ir (arba) Vyriausybės kancleriui buvo aptartas Baltarusijos valstybės įmonės „Belaruskalij“ trąšų tranzitas JAV sankcijų taikymo metu ir (arba) su tuo susiję avansiniai mokėjimai, ir, jei buvo, kokie sprendimai tranzito ir (arba) avansinių mokėjimų atžvilgiu buvo priimti;

8) nustatyti, ar  Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ministrei Pirmininkei I. Šimonytei, ministrams, taip pat Seimo  komitetams, atsakingiems už nacionalinį saugumą, ekonomiką, užsienio reikalus iš atsakingų institucijų (Valstybės saugumo departamento, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ ir kitų) buvo teikiama informacija ir pasiūlymai apie  galimas rizikas įgyvendinant JAV sankcijas Lietuvoje bei jų valdymą, o taip pat, ar buvo teikiama informacija apie nacionaliniam saugumui svarbių įmonių veiklą ir sandorius (esamus ir planuojamus), kiek tai susiję su JAV sankcijų įgyvendinimu;

9) jei šio straipsnio 8 punkte minėta informacija Vyriausybei, Ministrei Pirmininkei I. Šimonytei, ministrams, taip pat Seimo komitetams, atsakingiems už nacionalinį saugumą, ekonomiką, užsienio reikalus buvo teikiama, nustatyti, kada, kokių veiksmų ir sprendimų ėmėsi informaciją gavę asmenys tam, kad būtų užtikrinti Lietuvos nacionalinio saugumo interesai, tinkamai vykdomi Lietuvos įsipareigojimai mūsų sąjungininkams ir partneriams;

10) nustatyti, kada ir kokių veiksmų ėmėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, ministrai, taip pat Seimo  komitetai (jų vadovai), atsakingi už nacionalinį saugumą, ekonomiką, užsienio reikalus tam, kad būtų pasiruošta sankcijų įgyvendinimui, įvertintos jų ekonominės-socialinės pasekmės arba jos kompensuotos;

11) identifikuoti, jei tokių esama, tiriamą situaciją reguliuojančių teisės aktų spragas ir pasiūlyti būdus bei priemones jų panaikinimui.

 

5 straipsnis.

Pavesti Komitetui tyrimą atlikti ir išvadą pateikti Seimui iki 2022 m. kovo 31 d.

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

Teikia

 

Seimo nariai

 

1.   Jonas Pinskus

2.   Saulius Skvernelis

3.   Lukas Savickas

4.   Algirdas Stončaitis

5.   Valentinas Bukauskas

6.   Rimantė Šalaševičiūtė

7.   Agnė Širinskienė

8.   Kęstutis Mažeika

9.   Arvydas Nekrošius

10. Domas Griškevičius

11. Aušrinė Norkienė

12. Aurelijus Veryga

13. Guoda Burokienė

14. Dainius Kepenis

15. Jonas Jarutis

16. Stasys Tumėnas

17. Robertas Šarknickas

18. Valdemaras Valkiūnas

19. Česlav Olševski

20. Andrius Palionis

21. Remigijus Žemaitaitis

22. Zigmantas Balčytis

23. Algirdas Butkevičius

24. Artūras Skardžius

25. Laima Nagienė

26. Mindaugas Puidokas

27. Kęstutis Vilkauskas

28. Vidmantas Kanopa

29. Juozas Varžgalys

30. Algimantas Dumbrava

31. Giedrius Surplys

32. Deividas Labanavičius

33. Gintautas Kindurys

34. Rima Baškienė

35. Vytautas Gapšys

36. Vaida Giraitytė – Juškevičienė

37. Ieva Kačinskaitė – Urbonienė

38. Orinta Leiputė