Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstituciniO ĮSTATYMO Nr. XIV-1381 68, 163 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                    d. Nr.

Vilnius

 

1.   straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

Papildyti 68 straipsnio 3 dalį:

3. Šio kodekso reikalavimus dalyvauti rinkimuose atitinkanti politinė organizacija pateikia teikimą arba prašymą dėl atšaukimo dėl kito rinkimų politinės kampanijos dalyvio registravimo ir nurodo šiuo teikimu registruojamo rinkimų politinės kampanijos dalyvio statusą, nurodytą šio kodekso 66 straipsnio 1 dalyje. Jeigu teikimu registruojamas savarankiškas dalyvis, politinė partija, politinis komitetas pateikia taip pat ir šio straipsnio 2 dalies 2–5 punktuose nurodytus dokumentus. Jeigu teikimu registruojamas atstovaujamasis dalyvis, šio straipsnio 2 dalies 3–5 punktuose nurodytų dokumentų teikti nereikia.

 

Papildyti 68 straipsnio 11 dalį:

11. Kandidato ar kandidatų sąrašo registracija atšaukiama nuo tos dienos, kai panaikinamas politinės kampanijos dalyvio statusas arba kandidatą ar kandidatų sąrašą teikusios registruoti politinės organizacijos ar rinkimų politinės kampanijos dalyvio prašymu dėl atšaukimo.

 

2.   Straipsnis. 163 straipsnio keitimas

Papildyti 163 straipsnį 3 dalimi:

„3. Apygardos, savivaldybės rinkimų komisija Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka burtais parenka rinkimų apylinkę ar apylinkes, jose – kandidatų sąrašą ar sąrašus, už kuriuos paduoti balsai ir kurių kandidatų gauti pirmumo balsai turi būti perskaičiuojami, ir organizuoja balsų perskaičiavimą. Perskaičiavus balsus, surašomas rinkimų apylinkės balsų perskaičiavimo protokolas. Jeigu, perskaičiavus balsus, nustatomi kitokie, negu buvo nustačiusi apylinkės rinkimų komisija, balsų skaičiavimo rezultatai, perskaičiuojami visi tos rinkimų apylinkės rinkėjų paduoti balsai. Jei tarp kandidatų sąrašų yra mažesnis kaip 50 balsų skirtumas apygardos, savivaldybės rinkimų komisija privalo perskaičiuoti rinkimų balsus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia Seimo nariai                  

Ieva Kačinskaitė-Urbonienė

Vaida Giraitytė-Juškevičienė

Vigilijus Jukna

Valdemaras Valkiūnas

Vytautas Gapšys

Viktoras Fiodorovas

Andrius Mazuronis

Valentinas Bukauskas