Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LiGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO

ĮSTATYMO Nr. IX-110 16 straipsniO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Moteriai, turinčiai šio straipsnio 1 dalyje nurodytą motinystės socialinio draudimo stažą ir tapusiai neapdraustu asmeniu, motinystės išmoka mokama šio įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka. Ši nuostata taikoma ir kitoms nėštumo ir gimdymo atostogoms, jeigu jos prasideda prieš tai gimusio, globojamo ar įvaikinto vaiko auginimo iki 3 metų laikotarpiu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Moterims, kurios neturėjo teisės gauti motinystės išmokos nuo 2019 m. spalio 30 d. iki šio įstatymo įsigaliojimo dėl to, kad tapo neapdraustais asmenimis ne nėštumo laikotarpiu, motinystės išmoka išmokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai                                                                                                      Rimantė Šalaševičiūtė

 

Ramūnas Karbauskis