Projektas XIIP-4141(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KARIUOMENĖS DRAUSMĖS STATUTO PATVIRTINIMO ĮSTATYMO NR. VIII-1191 PAKEITIMO IR LIETUVOS KARIUOMENĖS DRAUSMĖS STATUTO 2, 14, 18, 21, 36, 40, 48, 50, 55, 56, 61, 62, 63, 64 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR 47 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO NR. XII-2101 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 2, 4 ir 5 straipsniai įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

Respublikos Prezidentas