Projektas XIIIP-3977(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPROGMENŲ APYVARTOS KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. IX-1315 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) sprogmenų apyvartos, kurią atlieka Lietuvos Respublikos specialaus statuso subjektai – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinės įstaigos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lietuvos šaulių sąjunga, jų padaliniai ir jiems pavaldžios įstaigos, taip pat Lietuvos Respublikos muitinė;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas