Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. XII-2603 133 STRAIPSNIO  PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

 

1.   Straipsnis. 133 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 133 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Darbuotojams po vaiko gimimo suteikiamos trisdešimt kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos. Šios atostogos suteikiamos bet kuriuo laikotarpiu nuo vaiko gimimo, iki vaikui sukanka vieneri metai.“

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia

 

Seimo narė                                                                                                      Rasa Juknevičienė

 

Seimo narė                                                                                                      Monika Navickienė