Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL JURGIO RAZMOS IŠRINKIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJU

 

2020 m. lapkričio  d. Nr. XIV-     

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 187, 188 ir 190 straipsniais, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Išrinkti Lietuvos Respublikos Seimo narį Jurgį Razmą Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoju.

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

                                                                                                                                                  

 

Teikia

Seimo Pirmininkė                                (Par                              Viktorija Čmilytė-Nielsen