LIETUVOS RESPUBLIKOS

ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. i-857 34 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2020 m.                      d. Nr.
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas.

 

Papildyti 34 straipsnio 19 dalį nauju 10 punktu ir jį išdėstyti taip:

10) savivaldybės taryba, įvertinusi gautus gyventojų, bendrijų, bendruomenių ar jų atstovų, asociacijų ar kitų institucijų pateiktus skundus, iš policijos komisariatų gautą informaciją apie su konkrečios mažmeninės prekybos vietos veikla susijusius viešosios tvarkos pažeidimus, siekdama užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, priima motyvuotą sprendimą licencijos galiojimą verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais toje prekybos vietoje, dėl kurios veiklos gauti skundai, panaikinti. „

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Projektą teikia:

Seimo nariai:

 

Aušra Papirtienė

 

Tomas Tomilinas