Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL LIETUVOS LAISVĖS LYGOS 40-MEČIO

 

2018 m. birželio    d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

pažymėdamas, kad 2018 m. birželio 15 d. minėsime Lietuvos laisvės lygos (toliau LLL) įkūrimo 40-metį,

vertindamas Lietuvos laisvės lygos bekompromisę kovą dėl Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo,

akcentuoja Lietuvos laisvės lygos keltus uždavinius ugdyti tautinį-patriotinį jaunimo supratimą rengtis atkurti valstybės Nepriklausomybę, atkreipti tarptautinės visuomenės dėmesį į neteisėtos Baltijos šalių okupacijos ir aneksijos klausimą;

pabrėžia, jog Lietuvos laisvės lyga savo viešais pareiškimais, organizuotais mitingais bei atvira konfrontacija su sovietiniu režimu iš esmės praplėtė visuomenės kritinio mąstymo ribas ir atvėrė kelią platesniam tautos atgimimo judėjimui;

pažymi, kad tautinio atgimimo laikotarpiu Lietuvos laisvės lyga ryžtingai kvietė visuomenę nuosekliai laikytis Laisvės bei Nepriklausomybės idealų, o LLL kelti tikslai, uždaviniai, idėjos ilgainiui tapo atsikuriančios nepriklausomos Lietuvos valstybės oficialiosios politikos neatskiriama dalimi;

reiškia didžiausią pagarbą šiai rezistencinei tautinio atgimimo organizacijai ir ragina atlikti išsamius LLL veiklos mokslinius tyrimus bei juos panaudoti edukaciniams tikslams.

 

Teikia Seimo nariai:

 

Laurynas Kasčiūnas

 

Arūnas Gumuliauskas

 

Juozas Olekas

 

Irena Degutienė

 

Audronius Ažubalis

Eugenijus Gentvilas

 

Gediminas Kirkilas

 

Rima Baškienė

 

Rūta Miliūtė

 

Saulius Skvernelis