Projektas Nr. XIIIP-521(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL 2019 metų paskelbimo jėzuitų misijos lietuvoje metais

 

2017 m. d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais sukanka 450 metų, kai Vilniaus vyskupui Valerijonui Protasevičiui pakvietus Lietuvoje įsikūrė Jėzaus Draugija (jėzuitai);

atmindamas, kad Lietuvos jėzuitai 1570 metais įsteigė Vilniaus jėzuitų kolegiją, kuriai 1579 metais, karaliui Steponui Batorui išdavus Vilniaus akademijos atidarymo privileginį raštą, o popiežiui Grigaliui XIII išleidus bulę, buvo suteiktas universiteto statusas ir kuri padėjo pamatus visai Lietuvos institucinio švietimo sistemai;

vertindamas iškilių Lietuvos jėzuitų nuopelnus Lietuvos mokslui, švietimui ir kultūrai;

siekdamas paremti Lietuvos jėzuitų socialinio dialogo siekius vykdant švietimo, mokslo kultūros ir socialinę veiklą, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2019 metus Jėzuitų misijos Lietuvoje metais.

2 straipsnis. 

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Jėzuitų misijos Lietuvoje metų komisiją, kuri parengtų Jėzuitų misijos Lietuvoje metų veiksmų planą ir pradėtų parengiamuosius darbus jam įgyvendinti;

2) Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2017 m. gruodžio 15 d. patvirtinti Jėzuitų misijos Lietuvoje komisijos sudarytą veiksmų planą ir 2019 metų valstybės biudžete numatyti lėšų šiam planui įgyvendinti.

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

 

Teikia Seimo nariai:

                                                            Eugenijus Jovaiša,

 

                                                            Arūnas Gumuliauskas