Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

2019 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. XIII-2426 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VII (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

 

2019 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a :

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. XIII-2426 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 122 punktu:

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

„122.

 

XIIIP-4202

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr.I-1562 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2377 1, 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Seimo nariai

A.Veryga

A.Širinskienė

A.Kubilienė

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas 

Teikia

Seimo narys                                                                                                                Aurelijus Veryga